CBN Polish Mill V type ASPV - Straight shank type

More Views

CBN Polish Mill V type ASPV - Straight shank type (ASPVS2)

CBN Polish Mill V type ASPV - Straight shank type

Details

CBN Polish Mill V type ASPV - Straight shank type